ZMPD w POLSCE
LOGOWANIE | REJESTRACJA | EN

SEKCJA

Aplikacja IRU TIR-EPD

SEKCJA

Zgłoszenie elektroniczne TIR-EPD

Obowiązek przekazywania w formie elektronicznej danych zawartych w karnecie TIR, dotyczących operacji transportowej na terenie Unii Europejskiej, istnieje już od 1 stycznia 2009 r. Dane te są wprowadzane do wspólnotowego systemu elektronicznego NCTS (Nowy Skomputeryzowany System Tranzytowy) i wymieniane pomiędzy władzami celnymi państw członkowskich UE. 

Dla posiadacza karnetu TIR oznacza to konieczność przesłania wyprzedzającego elektronicznego zgłoszenia do urzędu celnego, jeszcze przed przybyciem pojazdu wraz z towarem. Niezależnie od zgłoszenia elektronicznego w dalszym ciągu istnieje obowiązek przedstawienia wypełnionego, "papierowego" karnetu TIR wraz ze wszystkimi towarzyszącymi mu dokumentami - ta zasada nie uległa zmianie.

Dodatkowo od 17 czerwca 2012 roku polscy przewoźnicy muszą przedstawiać również do systemu informatycznego organów celnych każdego państwa członkowskiego Unii Celnej Rosja - Białoruś - Kazachstan wyprzedzającą informację, zawierającą dane określone dla deklaracji tranzytowej. Informacje te powinny być przekazane służbom celnym Unii Celnej najpóźniej na dwie godziny przed wwozem towaru na teren Unii. 

Posiadacz karnetu TIR może te czynności wykonać za darmo, korzystając z pośrednictwa ZMPD.

 
Zgłoszenie elektroniczne musi być przesłane do wyjściowego urzędu celnego (tam, gdzie jest otwierana procedura TIR), albo do granicznego urzędu wprowadzenia na obszar celny. Można to zrobić za pomocą: 

 • bezpłatnej aplikacji TIR-EPD na portalu internetowym IRU, dostępnej dla posiadaczy karnetów TIR na stronie: https://tirepd.iru.org
 • pośredników posiadających aplikacje do przesyłania zgłoszeń TIR do NCTS,
 • własnej aplikacji - zakupionej na rynku lub stworzonej przez firmę przewoźnika w oparciu o specyfikację XML, która jest dostępna na stronie internetowej Służby Celnej.

W przypadku niezgłoszenia przewozu drogą elektroniczną - karnet TIR nie będzie przyjęty przez władze celne, a kierowca będzie musiał skorzystać z usług najbliższej agencji celnej, co wiąże się z dodatkowymi kosztami i oczekiwaniem. Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest awaria systemu elektronicznego. Tylko w takim przypadku procedura TIR jest realizowana wyłącznie na podstawie "papierowego" karnetu TIR.

Wprowadzenie elektronicznej obsługi procedury TIR w systemie celnym niesie za sobą istotne korzyści:
 • obniżenie kosztów - w przypadku posiadaczy karnetów TIR korzystających z aplikacji IRU TIR-EPD,
 • skrócenie czasu obsługi karnetu TIR i otwarcia operacji TIR w urzędach granicznych,
 • przyspieszenie zamknięcia operacji TIR na obszarze Unii Europejskiej - komunikacja pomiędzy urzędami celnymi, dotycząca operacji TIR, odbywać się będzie w formie elektronicznej,
 • zapewnienie skutecznego nadzoru i bezpieczeństwa przewozu.
Żeby sprostać wymaganiom władz celnych oraz w celu wyjścia naprzeciw potrzebom użytkowników procedury TIR, IRU w Genewie opracowała wspomnianą wyżej bezpłatną aplikację TIR-EPD, służącą do wysyłania elektronicznych zgłoszeń. Aby posiadacz karnetu TIR mógł skorzystać z tej możliwości wystarczy jedynie dostęp do internetu.
Niewątpliwym walorem aplikacji jest jej dostępność w języku polskim.
SEKCJA

  
Aplikacja daje możliwość przesyłania zgłoszeń elektronicznych do następujących krajów: 

A

Afganistan, Austria

B

Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria

C

Chiny, Chorwacja, Czechy

D - Z

Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Gruzja, Holandia, Iran, Kazachstan, Kirgistan, Litwa, Łotwa, Macedonia, Mołdawia, Niemcy, Polska, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Ukraina, Uzbekistan, Węgry, Włochy

 
SEKCJA
Zaletą aplikacji jest oszczędność czasu na granicach oraz brak jakichkolwiek opłat.

Każdy posiadacz karnetu TIR może uzyskać dostęp do aplikacji poprzez wypełnienie i przesłanie do ZMPD formularza zgłoszeniowego. Dla korzystających z tej aplikacji został przygotowany Podręcznik Użytkownika TIR-EPD w języku polskim, który zostanie Państwu przesłany pocztą elektroniczną wraz z loginem i hasłem. 
Aktualizowany na bieżąco podręcznik jest również dostępny na naszej stronie internetowej w sekcji TIR.

Dodatkowe informacje oraz wszelką pomoc w wysyłaniu elektronicznych zgłoszeń za pomocą bezpłatnej aplikacji IRU TIR-EPD można uzyskać pod numerami telefonów: 22 536 10 29 oraz 22 536 10 32.
  
 
SEKCJA

Demo aplikacji TIR-EPD

SEKCJA

Demonstracyjna wersja aplikacji IRU TIR-EPD 

https://demo-tirepd.iru.org

Zachęcamy do skorzystania z wersji demonstracyjnej aplikacji IRU TIR-EPD w celu szczegółowego zapoznania się z jej interfejsem oraz funkcjonalnościami.


Poniżej przedstawiamy listę wymyślonych profili firm, na których dane mogą Państwo zalogować się i  tworzyć pre-deklaracje. Z jednej firmy może w tym samym czasie korzystać kilku użytkowników:

SEKCJA


Nazwa użytkownika   Hasło
 

51DEMO1331              pass-1234
51DEMO1332              pass-1234
51DEMO1333              pass-1234
51DEMO1334              pass-1234
51DEMO1335              pass-1234
51DEMO1336              pass-1234
51DEMO1337              pass-1234
51DEMO1338              pass-1234
   
SEKCJA
Podczas tworzenia pre-deklaracji można używać podanych numerów karnetów, z każdą datą ważności:
JX79025016, XQ79871059, XE78726920, JX79179277, XQ79871128, XE79023712, MX79025155, XT79871152, XK79025048, SX79025019, XW79870969, XK79703732, SX79871189, XZ79871154, XK79870873, VX79870293, XZ79871246, XK79871034, XB79179214, YX79870294, XK79871057

Jest to wersja testowa aplikacji IRU TIR-EPD, zatem pre-deklaracje nie będą wysyłane do żadnych władz celnych.

W przypadku pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt:
Ewa Pęzińska tel. 22 536 10 29 
Justyna Wasążnik tel. 22 536 10 32
e-mail: tir@zmpd.pl

 
SEKCJA
SEKCJA
SEKCJA
SEKCJA

Agencje celne

SEKCJA
Terminus
PKS International Cargo S.A.
Elcom II Elżbieta Iwaniuk
Cel-POL s.c.
Consulting-Trans
AKPOL Magdalena Jabłońska
1 z 7
2 z 7
3 z 7
4 z 7
5 z 7
6 z 7
7 z 7
SEKCJA

Agencje celne rekomendowane przez ZMPD

Aby wyjść naprzeciw potrzebom przewoźników w kwestii wysyłania zgłoszeń elektronicznych do władz celnych krajów biorących udział w projekcie IRU TIR-EPD, Zrzeszenie sukcesywnie zawiera porozumienia z agencjami celnymi.

Przedmiotem porozumień jest przygotowywanie i wysyłanie pre-deklaracji TIR-EPD przez agencje celne w imieniu firm transportowych. W zamian agencje zobowiązały się do zapewnienia Posiadaczom karnetów TIR konkurencyjnych warunków cenowych na usługi świadczone przy wykorzystaniu aplikacji IRU TIR-EPD.

Jednocześnie przypominamy, że wysokość i termin wypłaty środków zachęty przewoźnikom za każdy prawidłowo wykorzystany i zwrócony karnet TIR są uzależnione od korzystania z aplikacji IRU TIR-EPD.  Stosując aplikację TIR-EPD przewoźnik uzyska wyższe środki zachęty i w krótszym czasie.

Zachęcamy do korzystania z aplikacji samodzielnie lub za pośrednictwem ww. agencji. 

 
SEKCJA

Nowe funkcjonalności

SEKCJA

#NazwaPobierz
1Dodawanie kanału RSS - instrukcjapobierz PDF
2Instrukcja dot. importu danych do aplikacji TIR-EPDpobierz PDF
3Instrukcja dot. obliczania kosztów wyrażonych w różnych walutachpobierz PDF
4Wprowadzanie dodatkowych jednostek miary - instrukcjapobierz PDF
5Instrukcja zakupu jednostek umożliwiających wysyłanie EPD na Białoruś (zaktualizowana 31.01.2020 r.)pobierz PDF
SEKCJA

  
SEKCJA

Przydatne linki

SEKCJA
SEKCJA

  
 
SEKCJA

FAQ

SEKCJA

Najczęściej zadawane pytania (FAQ) dotyczące pre-deklaracji

1.Status mojej deklaracji jest „Nie wysłane/nie przetworzone”. Co powinienem zrobić?
 • Spróbuj  odświeżyć stronę naciskając klawisz F5 lub używając ikony odświeżania znajdującej się  w polu przeglądarki obok adresu.
 • Jeżeli status nie zmieni się po odświeżeniu strony, skontaktuj się z Dep. Wsparcia TIR-EPD pod adresem tirepd@iru.org.
 • Jeżeli wysyłasz EPD na Białoruś, a przesyłka zawiera dużą liczbę pozycji towarowych, a także dużą ilość załączonych dokumentów (maksymalna ilość załączonych dokumentów to 10 szt.), może się okazać, że cała wiadomość jest zbyt ciężka dla systemu celnego. Dlatego prosimy załączyć część dokumentów na poziomie pozycji towarowych.

2. Status mojej deklaracji jest: „Wysłana- czekaj na odpowiedź” i nic się nie zmienia przez ok. 30 min. Co powinienem  zrobić?
 • Spróbuj  odświeżyć stronę naciskając klawisz F5 lub używając ikony odświeżania znajdującej się w polu przeglądarki obok adresu.
 • Jeśli nie otrzymasz numeru MRN w ciągu 30 min. i nic się nie zdarzy po odświeżeniu strony, spróbuj ponownie wysłać EPD.
 • Jeżeli status nie zmieni się po odświeżeniu strony  i po ponownym wysłaniu EPD, skontaktuj się ze Wsparciem TIR-EPD pod adresem tirepd@iru.org.

3. Musiałem poprawić informacje w EPD wysłane do Estonii. Po ponownym wysłaniu nie otrzymałem odpowiedzi z cła.  Z jakiego powodu?
Estoński system przyznaje tylko jeden MRN dla jednego numeru karnetu TIR. Dlatego wyjątkowo dla Estonii powinieneś  nanieść poprawki w EPD, która już była wysłana. Aby zmienić wysłaną EPD naciśnij klawisz „Popraw” z rozwijającej się listy w menu „Akcje” w wierszu odpowiadającym tej EPD.

4. Podczas wypełniania informacji dotyczącej numeru i ważności karnetu pojawiła się informacja o błędzie. Co mogło być tego przyczyną?
 • Może wprowadziłeś zły numer karnetu. Prosimy o sprawdzenie numeru karnetu i ponowną próbę.
 • Prosimy o upewnienie się czy żaden inny użytkownik firmy nie próbuje wprowadzić informacji dot. tego samego karnetu TIR do systemu. System nie akceptuje  wprowadzenia danych  dot. tego samego karnetu przez 2 różnych użytkowników.

5. Nie widzę poprzednich EPD i komunikatów celnych. Co powinienem zrobić?
 • Kliknij na  przycisk ze strzałką znajdujący się z lewej strony numeru karnetu TIR, żeby zobaczyć historię związaną z żądanym karnetem TIR.
 • Aplikacja przechowuje wszystkie stworzone i wysłane w ciągu ostatniego roku przez Ciebie deklaracje TIR. Możesz je znaleźć po numerze karnetu, kraju do którego była wysłana, po numerze oddziału Celnego, gdzie była przedstawiona, po numerze rejestracyjnym samochodu, po numerze referencyjnym pre-deklaracji, według zadanego przedziału dat.
 • Jeżeli wyślesz więcej niż pięć wersji EPD do tego samego numeru karnetu, aplikacja wyświetli tylko pięć ostatnich. Jednak po otrzymaniu odpowiedzi z cła do którejkolwiek wersji, będzie to pokazane na Stronie Głównej w sekcji „EPD i wiadomości z cła”.
 • Skontaktuj się ze  Wsparciem TIR-EPD pod adresem tirepd@iru.org.

6. Moja EPD została odrzucona. Jaka jest tego przyczyna?
Przyczyny odrzucenia są widoczne w „Historii wiadomości”, które mogą być dostępne poprzez:
 1. Kliknięcie na stronie głównej TIR-EPD,  na link „Odrzucenie” w sekcji „EPD i odpowiedzi z cła”.
 2. Kliknięcie na stronie „Widok wszystkich EPD”  na link urzędu celnego, do którego EPD było wysłane dla tego konkretnego karnetu TIR.

Jeżeli otrzymasz jedną z następujących wiadomości:
 • kod towaru jest nieważny: prosimy sprawdzić kody TARIC  i TN VED. Przypominamy, że jeżeli wysyłasz EPD do Bułgarii lub Niemiec, kod TARIC musi zawierać 8 znaków. Jeżeli nie jesteś pewien wybranego kodu, prosimy użyj ikony lornetki do kodów TARIC/TN VED i wybierz kod zaznaczony niebieskim linkiem,
 • nieprawidłowy numer EORI: Jeden ze wskazanych numerów EORI (firmy transportowej/nadawcy/odbiorcy) jest nieprawidłowy. Żeby sprawdzić ważność numeru EORI kliknij na ikonę lornetki obok pola EORI,
 • błędny „Urząd Celny”: urząd celny wybrany przez Ciebie nie jest przeznaczony do tego typu operacji transportowych. Spróbuj wybrać inny urząd celny.
 • system celny już przetworzył pre-deklarację dla tego karnetu TIR, która była przesłana wcześniej. Nie ma potrzeby wysyłania innej EPD.
 • czas na przedstawienie towarów w urzędzie celnym wygasł. Jeśli masz zamiar przedstawić ten transport cłu, wyślij EPD ponownie.

7. Nie mogę znaleźć odpowiedniego urzędu celnego na rozwijającej się liście, co powinienem zrobić?
Jeżeli nie jesteś pewien nazwy urzędu celnego, spróbuj znaleźć go po kodzie. W przypadku , gdy nie ma go na liście skontaktuj się z IRU pod adresem  tirepd@iru.org. Polecimy Ci urząd celny z listy lub jeśli  będzie to niezbędne zaktualizujemy listę urzędów celnych.

8. Funkcjonariusz  celny mówi, że nie widzi mojej EPD w systemie celnym.
 • Proszę sprawdzić w aplikacji czy status EPD jest „Potwierdzony- udaj się do Urzędu Celnego”.
 • Proszę sprawdzić alerty w aplikacji, aby przekonać się ,czy nie występują jakieś problemy techniczne w systemach celnych różnych krajów lub skontaktuj się z pracownikiem ZMPD lub  z IRU drogą mailową (tirepd@iru.org), aby uzyskać wszystkie niezbędne szczegóły.
 • Jeżeli nie ma powodu, a okazało się, że kierowca został wysłany do brokera, poproś kierowcę, aby zachował paragon za usługi i po powrocie w Zrzeszeniu złóż raport ze zdarzenia. Sprawa będzie zbadana przez  IRU i Zrzeszenie.

9. Funkcjonariusz celny odrzuca akceptację mojej EPD i wysyła kierowcę do brokera.
 • Poproś kierowcę, aby uzyskał powód odrzucenia od funkcjonariusza celnego.
 • Jeżeli powód odrzucenia jest jasny np. niewystarczający opis towarów, zrób niezbędne zmiany w EPD i wyślij ją ponownie.
 • Jeżeli powód odrzucenia nie jest jasny, nalegaj na wezwanie kierownika zmiany w urzędzie celnym.
 • Jeżeli nie ma możliwości rozwiązania problemu podczas  gdy kierowca był na przejściu granicznym i musiał skorzystać z usług brokera, poproś go aby zachował paragon za usługi i po powrocie w Zrzeszeniu złóż raport ze zdarzenia. Sprawa będzie zbadana przez  IRU i Zrzeszenie.

10. Funkcjonariusz celny w Estonii mówi, że dane dot. „Świadectwa uznania pojazdu” muszą być uzupełnione.
Uzgodniono pomiędzy cłem estońskim  a IRU, że dopóki te informacje nie są obowiązkowe w Unii Europejskiej, funkcjonariusz celny zgodzi się, aby pole to pozostało puste i będzie kontynuował przetwarzanie EPD.
 


Partner strategiczny ZMPD

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w PolsceZMPD jest największym polskim stowarzyszeniem w branży transportu drogowego, istniejącym od 1957 roku.

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w PolsceZMPD jest największym polskim stowarzyszeniem w branży transportu drogowego, istniejącym od 1957 roku.

Na skróty

-

Regulamin


-

Reklama


-

Usługi ZMPD


-

Sklep ZMPD