ZMPD w POLSCE
LOGOWANIE | REJESTRACJA | EN

SEKCJA

EORI

SEKCJA

System EORI

Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators Registration and Identification - EORI), zwany systemem EORI, został stworzony z myślą o powołaniu do życia środowiska elektronicznego cła, dzięki któremu w ramach programu e-Customs obrót odbywałby się "bezpapierowo". Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Każdy kraj Unii Europejskiej opracował swój własny system EORI  który jest składową jednego, dużego wspólnotowego systemu. Polski system EORI został stworzony przez Ministerstwo Finansów w Departamencie Służby Celnej na potrzeby polskiej administracji celnej, jako jeden z pierwszych projektów Programu e-Cło. Głównym celem tego systemu jest przyspieszenie załatwiania formalności i operacji celnych przez przedsiębiorców i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, uczestniczące w czynnościach celnych. System ten wszedł w życie w dniu 1 lipca 2009 r. na podstawie wspólnotowych przepisów celnych. Zgodnie z nimi przedsiębiorstwa, które biorą udział w czynnościach celnych podlegają jednorazowemu obowiązkowi rejestracji. Przewoźnicy, którzy przewożą towary, będące w swobodnym obrocie w ramach obszaru celnego Wspólnoty nie muszą posiadać numeru EORI. Na podstawie rejestracji dokonanej w urzędach celnych na terenie całego kraju - wg miejsca zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy, przedsiębiorcy otrzymują jeden, niepowtarzalny numer identyfikacyjny, który obowiązuje na terenie całej Wspólnoty Europejskiej. 

Wszyscy, którzy do tej pory nie uzyskali numeru EORI są zobowiązani do złożenia wniosku dla krajowych podmiotów gospodarczych "PG-K" i uzyskania numeru EORI. Bez niego nie będą obsługiwani przez służby celne Unii Europejskiej.
 


Partner strategiczny ZMPD

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w PolsceZMPD jest największym polskim stowarzyszeniem w branży transportu drogowego, istniejącym od 1957 roku.

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w PolsceZMPD jest największym polskim stowarzyszeniem w branży transportu drogowego, istniejącym od 1957 roku.

Na skróty

-

Regulamin


-

Reklama


-

Usługi ZMPD


-

Sklep ZMPD